0
ลงทุนแมน 3.0 (Audio)
ภาคต่อจากเล่มที่สอง เล่มนี้เน้นเรื่องการให้ความรู้ เริ่มตั้งแต่สินค้าบางอย่างใกล้ตัวเราที่หายไปแต่ยังอยู่ในความทรงจำเรา ไปจนถึงเรื่องเทคโนโลยีสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต...
ผู้เขียน ลงทุนแมน
ผู้บรรยาย StudioK
หนังสือ225.00 บาท
e-books(EPUB) ?143.20 บาท
e-books(PDF) ?143.20 บาท
audiobooks250.00 บาท
รายละเอียดสินค้า
รหัสสินค้า: 5524400000019 0Bytes (Audio) 0 บท
ประเภท: Audiobook
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน