0
ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่
หนังสือเล่มนี้ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์จากการทำงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากว่า 30 ปี ซึ่งได้พบได้เห็นสิ่งที่เป็นความรู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบระบบไฟฟ้า
หนังสือ465.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ลดค่าไฟเป็นล้านด้วยการออกแบบระบบไฟฟ้าวิธีใหม่" เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมประสบการณ์จากการทำงานในตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า และผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานมากว่า 30 ปี ซึ่งได้พบได้เห็นสิ่งที่เป็นความรู้ สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการออกแบบระบบไฟฟ้า รวมถึงการปรับปรุงการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    ซึ่งหลาย ๆ มาตรการที่ทำการปรับปรุงนั้น สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่ต้น หมายถึงตั้งแต่ช่วงออกแบบ ถ้าเรามีการออกแบบที่ดี ระบบที่ใช้พลังงานก็จะเป็นระบบที่ประหยัดพลังงานอยู่แล้ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาปรับปรุงภายหลังซึ่งเป็นปลายเหตุแล้ว ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะเป็นแนวทางการออกแบบระบบไฟฟ้าให้กับวิศวกรไฟฟ้า ใช้ในการพิจารณาที่จะนำไปออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงาน สามารถส่งผลให้เกิดการประหยัดเงินได้นับล้านบาทอย่างแน่นอน

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้น
บทที่ 2 การประหยัดพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าในอาคาร/โรงงาน
2.1 สายไฟฟ้าแรงสูง
2.2 หม้อแปลงไฟฟ้า
2.3 สถานที่ตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าและตู้เมนไฟฟ้าแรงต่ำ
2.4 วงจรสายเมน (Main Circuits)
2.5 วงจรสายป้อน (Feeder Circuits)
2.6 วงจรสายย่อย (Branch Circuits)

บทที่ 3 การประหยัดพลังงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า
3.1 หลอดไฟ
3.2 เครื่องปรับอากาศ
3.3 มอเตอร์ไฟฟ้า
- 3.3.1 การลดขนาดมอเตอร์
- 3.3.2 มอเตอร์ประสิทธิภาพสูง

บทที่ 4 กฎกระทรวงที่ว่าด้วยการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานด้านพลังงานสำหรับอาคาร (Building Energy Code ; BEC)

ข้อมูลเพิ่มเติม

- ที่ปรึกษาด้านไฟฟ้าและพลังงาน ประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ให้คำปรึกษากับอาคารและโรงงานมากกว่า 400 แห่ง

ประวัติการศึกษา
- 2530 - วศ.บ.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2533 - วศ.ม.สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงาน
- อาจารย์พิเศษ ปริญญาโท หลักสูตรเทคโนโลยี และการจัดการพลังงาน (ETM) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คำนิยม
สำหรับผู้แต่งหนังสือคือ คุณไพศาล จิรานันตรัตน์ นั้น เป็นผู้ที่มีความรู้ทางทฤษฎีการออกแบบระบบไฟฟ้าเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานด้านอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้ามาอย่างยาวนาน ด้วยความรู้ในทางทฤษฎี และประสบการณ์จริงจากการปฏิบัติงานที่ผู้เขียนทุ่มเท และนำมามอบให้แก่ทุกท่าน ไว้ในหนังสือเล่มนี้ ผมจึงรู้สึกยินดีกับผู้อ่าน ที่จะได้นำความรู้ อันทรงคุณค่าไปใช้งาน อันจะยังประโยชน์แก่ทั้งตนเอง และสังคมโดยรวมต่อไปศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165902212 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 142 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 280 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไพศาล จิรานันตรัตน์
เดือนปีที่พิมพ์: 2/2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน