0
ลวดลายภาพจำหลักรามเกียรติ์
หนังสือเล่มนี้เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในความซาบซึ้งของฝีมือการแกะสลักหินอ่อนเรื่องรามเกียรติ์ลงในช่องสีเหลื่ยมที่แบ่งออกเป็นช่องๆ มีทั้งหมด 152 ช่อง รอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "ลวดลายภาพจำหลักรามเกียรติ์" เล่มนี้ เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในความซาบซึ้งของฝีมือการแกะสลักหินอ่อนเรื่องรามเกียรติ์ลงในช่องสีเหลื่ยมที่แบ่งออกเป็นช่องๆ มีทั้งหมด 152 ช่อง รอบพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ซึ่งเป็นฝีมือช่างในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่ผู้เขียนได้มีโอกาสไปศึกษา เมื่อได้พินิจพิจารณาภาพในกรอบสี่เหลี่ยมนั้นก็รู้สึกมหัศจรรย์กับ เส้นลวดลาย ท่วงท่าลีลาที่ปรากฎ และรู้สึกทึ่งในฝีมือการแกะสลัก ความเป็นอัจฉริยะในเชิงช่างของการออกแบบจัดวางตัวละคร และส่วนประกอบต่างๆ เล่าเรื่องรามเกียรติ์ลงในกรอบสี่เหลี่ยมจัตุรัสได้อย่างงดงาม มีจังหวะลีลา ความประณีตละเอียดอ่อนของลวดลาย สื่อผ่านงานศิลปะในรูปแบบของงานประติมากรรมแกะสลักนูนต่ำที่หาดูได้ยาก ถือได้ว่าเป็นมรดกไทย เป็นคุณค่าภูมิปัญญาไทยด้านศิลปะและวรรณรรม สมควรแก่การเผยแพร่ สืบสานและการอนุรักษ์ไว้ให้อยู่คู่คนไทยตลอดไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 เนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้อง
บทที่ 3 หลักการวาดภาพจิตกรรมไทยลายเส้นภาาพหลักจำหลักรามเกียรติ์
บทที่ 4 ลวดลายไทย ภาพไทยที่เกี่ยวข้องกับการวาดภาพจำหลักรามเกียรติ์
บทที่ 5 วาดภาพไทยลายเส้นแต่ละตอนจากภาพจำหลักรามเกียรติ์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165128681 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 208 x 284 x 10 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน