0
ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475
แม้จะผ่านมา 90 ปีแล้ว แต่เรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 ยังคงท้าทายความอยากรู้อยากเห็นของผู้ต้องการมองอดีตด้วยข้อเท็จจริง และเหตุผลที่เกิดขึ้นอย่างตรง ๆ ด้วยสายตาที่ไม่เอนเอียง
หนังสือ266.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475" เล่มนี้ นำเสนอเหตุการณ์ครอบคลุมช่วงเวลาระหว่างวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2476 (นับตามศักราชเก่า) ขณะที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครองครั้งสำคัญ ซึ่งส่งผลกระทบใหญ่หลวงต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสังคมไทย ผู้เขียนฉายภาพเหตุการณ์ความวุ่นวายในเมืองสยามเมื่อเกิดเหตุการณ์ 24 มิถุนายน 2475 การเปลี่ยนแปลงของสยามภายใต้การปกครองระบอบใหม่ และเรื่องราวของพระบรมวงศานุวงศ์หลังจากนั้น ผ่านหลักฐานอ้างอิงหลากหลายประเภทได้อย่างน่าสนใจ โดยในฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้ได้แก้ไขเพิ่มเติมอีกครั้ง ให้เห็นภาพและเข้าใจบทบาทของคน ตลอดจนบรรยากาศและบริบทของสังคมในขณะนั้นได้ถ่องแท้ขึ้น

สารบัญ

ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475
1. ความวุ่นวายในเมืองสยาม 24 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2475
2. สยาม 6 เดือนภายใต้คณะกรรมการราษฎร
3. สยาม 6 เดือนภายใต้รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475
4. พระบรมวงศานุวงศ์วงศ์ภายหลัง 24 มิถุนายน 2475

คำนิยม
ผลงานที่สำเร็จเป็นรูปเล่มของหนังสือ ละครการเมือง 24 มิถุนายน 2475 ฉบับพิมพ์เผยแพร่ครั้งที่ 3 แต่ผลงานชิ้นนี้ซึ่งเป็นผลงานสำคัญที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างสรรค์ให้เป็นหนึ่งในผลงาน ทรงคุณค่าที่อยู่เหนือกาลเวลาของวงวิชาการประวัติศาสตร์ไทย ก็สามารถจัดพิมพ์ได้สำเร็จทันเวลาที่ลูกศิษย์ลูกหาและผู้ศรัทธาในผลงานประวัติศาสตร์ของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.แถมสุข นุ่มนนท์ ได้มาร่วมกันกราบอำลาท่านเป็นครั้งสุดท้ายผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วงเดือน นาราสัจจ์- ภาคีสมาชิกประเภทวิชาประวัติศาสตร์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163885685 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 143 x 209 x 14 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์แสงดาว, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2022
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน