0
ลด 10%
ลับคมฟิสิกส์ ม.ปลาย เล่ม 2
คู่มือสอบในชั้นเรียนและสอบแข่งขันเข้ามหาลัยทั่วประเทศ ทบทวนความรู้ในการสอบแข่งขันในทุก ๆ สนามสอบ
หนังสือ288.00 บาท
e-books(PDF) ?258.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปเนื้อหาฟิสิกส์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ในส่วนของคลื่นและไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็น คลื่นกล คลื่นเสียง ไฟฟ้าสถิต ไฟฟ้ากระแสตรง เป็นต้น ตรงตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ใช้อ่านสำหรับการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือสอบแข่งขันเข้ามหาวิทยาลัยทั่วประเทศ และรวมถึงใช้ทบทวนความรู้ในการสอบแข่งขันในทุกๆ สนามสอบ โดยผู้เขียนได้อธิบายเนื้อหาในส่วนของคลื่นและไฟฟ้าไว้อย่างครอบคลุมและครบถ้วนภายในเล่มเดียว พร้อมพิสูจน์และบรรยายถึงที่มาของสมการต่างๆ ไว้อย่างละเอียดและเข้าใจง่าย รวมทั้งมีโจทย์ตัวอย่างจำนวนมากแทรกในแต่ละส่วนของเนื้อหา โดยโจทย์ตัวอย่างจะเรียบเรียงจากระดับพื้นฐานจนถึงระดับโจทย์แข่งขันเข้ามหาวิทยาลัย เพื่อผู้อ่านจะได้ทำความเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และเป็นการฝึกทักษะในการแก้โจทย์ปัญหา สำหรับการเตรียมตัวสอบด้วยความมั่นใจ

สารบัญ

9. คลื่นกล
10. คลื่นเสียง
11. แสงและทัศนอุปกรณ์
12. แสงเชิงฟิสิกส์
13. ไฟฟ้าสถิต
14. ไฟฟ้ากระแสตรง
15. แม่เหล็กไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160839605 (ปกอ่อน) 496 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 18 มม.
น้ำหนัก: 660 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟุกุโร, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน