0
ลากเส้น ฝึกลีลามือ ระบายสี My First Books
ฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและสายตาให้สัมพันธ์กัน พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นครั้งแรกจนเกิดความแข็งแรง จากการลากเส้นและระบายสีเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเขียนตัวอักษร
หนังสือ57.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลากเส้น ฝึกลีลามือ ระบายสี My First Books" เล่มนี้ จะช่วยฝึกการใช้กล้ามเนื้อมือและสายตาของเด็ก ๆ ให้สัมพันธ์กัน พัฒนาการกล้ามเนื้อมัดเล็กเป็นครั้งแรกจนเกิดความแข็งแรง จากการลากเส้นและระบายสีเพื่อปูพื้นฐานไปสู่การเขียนตัวอักษร พัฒนาสมองและความฉับไวในความคิดเกิดจากจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ เมื่อเด็ก ๆ ได้เพลิดเพลินกับการระบายสี ทั้งยังช่วยเตรียมความพร้อมให้กับเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดี

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858661714024 (ปกอ่อน) 34 หน้า
ขนาด: 210 x 292 x 2 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พัฒนาคุณภาพผู้เรียน (สพร.), สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน