0
ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ดเกร็ดการเมือง การปกครองไทย (ฉบับการ์ตูน)
เนื้อหาเหมาะสำหรับระดับประถมปลายและมัธยมศึกษาตอนต้น กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ หลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ.2551 ผู้สนใจประวัติศาสตร์ ฉบับอ่านเพลิน!
หนังสือ113.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลาฟลอร่า 10 เหตุเด็ดเกร็ดการเมือง การปกครองไทย (ฉบับการ์ตูน)" เล่มนี้ ได้รวม 10 เหตุการณ์สำคัญซึ่งส่งผลและสะท้อนให้เห็นภาพรวมของพัฒนาการทางประวติศาสตร์ในหลาย ๆ ด้าน

    เกร็ดความรู้ในเล่ม
- การก่อตั้งรัฐทางภาคเหนือของไทยในปัจจุบัน อย่างสุโขทัย หรือล้านนา
- กำเนิดกรุงศรีอยุธยาและการปฏิรูปการปกครองสมัยพระบรมไตรโลกนาถ
- การสถาปนากรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์
- ยุคปฏิรูปการปกครองสมัย ร.5   

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162572562 (ปกอ่อน) 108 หน้า
ขนาด: 150 x 185 x 7 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์อี.คิว. เพลิน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน