0
ลายรดน้ำ (ฉบับปรับปรุง)
15 กิจกรรมการเรียนรู้ สู่เทคนิคการสร้างสรรค์ผลงาน
ผู้เขียน นฤทธิ์ วัฒนภู
หนังสือ228.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ศิลปลายรดน้ำ" เป็นงานช่างไทยที่มีพัฒนาการมาตั้งแต่โบราณ สืบทอดมาหลายยุคสมัย เจริญรุ่งเรืองสลับกับความเสื่อมโทรมบ้างในบางระยะ รวมทั้งมีการปรับเปลี่ยน ตอบรับกับอิทธิพลทางด้านรูปแบบศิลปะจากภายนอก จนกลายเป็นลักษณะเฉพาะหนึ่งของงานช่างศิลป์ไทยโบราณ เนื้อหาในหนังสือ "ลายรดน้ำ (ฉบับปรับปรุง)" เล่มนี้ เป็นแนววิชาการทางศิลปะไทย มีทั้งความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สนใจ หรือนักเรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และหวังว่าทักษะและความเข้าใจในงานศิลปะลายรดน้ำ จะได้รับการสืบทอดแพร่ออกไปในวงกว้างมากขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะลายรดน้ำ
- ความหมายของคำว่า "ลายรดน้ำ"
- ประวัติความเป็นมา
- หลักฐานด้านเอกสาร
ฯลฯ

บทที่ 2 รูปแบบงานศิลปะลายรดน้ำ
- ตู้พระธรรมฝีมือครูวัดเซิงหวาย
- ตู้พระธรรมลายรดน้ำเลขที่ 115 (กพช.)
- ตู้พระธรรมลายรดน้ำสมัยธนบุรี
ฯลฯ

บทที่ 3 วัสดุอุปกรณ์ในงานศิลปะลายรดน้ำ
- หินหรดาล
- สีโปสเตอร์สีเหลือง
- กาวกระถิน
ฯลฯ

บทที่ 4 กิจกรรมการเรียนรู้
- ระยะที่ 1 ขั้นฝึกฝนทักษะ
- ระยะที่ 2 ขั้นเตรียมการ
- ระยะที่ 3 ขั้นสร้างสรรค์ผลงาน

บทสรุป

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164280694 (ปกอ่อน) 104 หน้า
ขนาด: 202 x 282 x 6 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สี่สีในเล่ม
ชนิดกระดาษ: กระดาษอาร์ต
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน