0
ลายแทงนักคิด
แหล่งแห่งปัญญาล้ำค่าที่หาได้ในตัวคุณ
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลายแทงนักคิด" เล่มนี้" เล่มนี้ เป็นหนึ่งในหนังสือชุดผู้ชนะ 10 คิด แนวทางการพัฒนาศักยภาพทางความคิด 10 มิติ เพื่อให้สามารถ "คิดเป็น" มองทะลุทุกสถานการณ์ชนะทุกอุปสรรคปัญหาในชีวิตได้ ลายแทงนักคิด ก้าวเข้าสู่โลกแห่งการเป็นนักคิดด้วยหนังสือเล่มนี้ เริ่มตั้งแต่รู้จักการทำงานของสมองทำหน้าที่อย่างไรบ้าง เราคิดได้อย่างไร กระบวนการทำงานของความคิดเป็นอย่างไร และเหตุใดเราจึงต้องคิดตลอดจนอุปสรรคที่ทำให้คนคิดไม่เป็นหรือไม่คิด และการที่เราจะคิดเป็นนั้นต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อเป็นการปูพื้นฐานความรู้ความเข้าใจเรื่องความคิดอย่างถูกต้อง และเตรียมความพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่ภาคปฏิบัติในการคิด 10 มิติเล่มต่อ ๆ ไป

สารบัญ

สมอง : จุดกำเนิดความคิด
- กลไกของสมอง
- การทำงานของสมอง

สมอง : มนุษย์คิดได้อย่างไร ?
- สมองมีความสามารถสร้างภาพในใจ
- สมองมีความสามารถสร้างมโนทัศน์
- สมองมีความสามารถในการใช่เหตุผลเพื่อการตัดสินใจ

การคิดคืออะไร ?
- การคิดคือ...
- การคิดนั้น...สำคัญไฉน ?
- การคิด...ทำไมเราต้องคิด ?
- การคิด...อุปสรรคของความคิด
- การคิด..."คิดได้" หรือ "คิดเป็น"

กระบวนการคิด
- ขอแนะนำให้รู้จัก 4 ตัวร่วมขณะคิด
- กระบวนการทำงานของความคิด

คำนิยม
เราควรจะสนับสนุนให้คนไทยเรียนรู้เรื่องการคิด เพื่อให้สามารถใช้ความคิดได้ดี รู้จักพัฒนาการใช้สมองอันมีศักยภาพมหัศจรรย์ ผมเห็นว่าแนวคิดของศาสตราจารย์เกรียงศักดิ์ ในหนังสือเล่มนี้สามารถมีส่วนสำคัญในการสร้างคนให้เป็นนักคิด เมื่อประชาชนเป็นผู้ที่ใช้ความคิดเป็น ประเทศชาติย่อมจะพัฒนา ตามไปด้วยเป็นลำดับธานินทร์ กรัยวิเชียร
เมื่อนักคิดอย่างท่านผู้เขียนได้เสนอแนวคิด 10 มิติ ผมคิดว่าทั้งสังคมควรจะขานรับ และให้ความสนใจอย่างจริงจัง เพราะเป็นผลงานที่ได้มาจากการกลั่นกรองความคิดอย่างละเอียดลออและเอาใจใส่ บ่งบอกถึงความเป็นนักคิดของท่านผู้เขียนเอง ผมเป็นคนที่ให้ความสำคัญในเรื่องการศึกษาและเชื่อมั่นเสมอว่า การศึกษาจะพัฒนาคนได้ แต่การศึกษาที่จะพัฒนาได้จริงนั้น ต้องสามารถสร้างคนให้ "คิดเป็น" ด้วยศ.ดร. บุญรอด บิณฑสันต์
หนังสือ "ลายแทงนักคิด" นับว่าเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ และเหมาะสำหรับผู้อ่านในทุกสาขาอาชีพด้วย เนื้อหาที่ช่วยสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความสำคัญ กระบวนการทำงานและอุปสรรคของการคิด รวมทั้งวิธีคิดในแบบต่าง ๆ ทั้งหมดนี้จึงเป็นเสมือน เครื่องมือที่จะช่วยผู้อ่านในการนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสถานการณ์ ทั้งในแง่ของการตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา หรือการริเริ่มแนวคิดใหม่ ๆ ทั้งในระดับบุคคล และในระดับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ หรือเอกชนรศ.ดร. สมชาย ภคภาสน์วิวัฒน์
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786168198254 (ปกอ่อน) 235 หน้า
ขนาด: 146 x 209 x 12 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซัคเซส พับลิชชิ่ง, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน