0
ลายไทยเพื่อการออกแบบ
หนังสือ285.00 บาท
e-books(PDF) ?210.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ภาพและลวดลายในทุกหน้าของหนังสือเล่มนี้ อาจมีลักษณะรูปทรง-รูปร่างที่คุ้นตา ในบางภาพอาจจะแปลกๆ ตา ผู้เขียนมีจุดประสงค์ที่จะนำเสนอความคิดเหล่านี้ออกมาเพื่อให้ท่านผู้สนใจได้เกิดความคิดสืบต่อไปอีก เพื่อท่านจะได้นำรูปแบบต่างๆ ที่นำเสนอนี้ไปประยุกต์ ดัดแปลงไปใช้ในงานในการนำไปประกอบอาชีพในงานที่ทำอยู่

สารบัญ

คำนำ
ภาคผนวก
ท้ายเล่ม
เกี่ยวกับผู้แปล

ข้อมูลเพิ่มเติม

นายวิฒิชัย พรมมะลา เป็นครูสอนวิชาประวิตศาสตร์และศิลปไทย วิชาวาดเขียน ในคณะวิชาศิลปะประจำชาติ
วุฒิการศึกษา ประกาศนียบัตรครูวาดเขียนโท ป.วส. วิจิตรศิป์ ศ.ศบ. ปัจจุบันคือราชมงคล
การศึกษาดูงานและดูงานต่างประเทศ ได้รับทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นให้ไปศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับศิลปหัตถกรรม วัตฒนธรรมในประเทศนั้น นำผลงานศิลปไทยไปร่วมแสดงนิทรรศการและสาธิตในงานมากหรรมศิลปอาเซียน ณ ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมเดินทางทัศนศึกษาศิลปวัฒนธรรมในประเทศใกล้เคียง ในโครงการพัฒนาบุคคลากรของครูในคณะวิชาศิลปะประจำชาติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 974961934x (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 209 x 289 x 9 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2003
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน