0
ลายไทย ลายเส้น (ฉบับสุดคุ้ม)
ลวดลายไทยที่มีความต่างตามจินตนาการ ต่อยอดแนวความคิดและแนวทางลวดลายไทย
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลายไทย ลายเส้น (ฉบับสุดคุ้ม)" เป็นหนังสือที่ผู้เขียนได้ประมวลจากการเขียนเอกสารวิชาศิลปะไทย รหัสวิชา 2300-1006 เนื้อหาครอบคลุมตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรพุทธศักราช 2556 ประเภทวิชาศิลปกรรม ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายไทย โดยศึกษาจากลวดลายไทยโบราณ และพัฒนารูปแบบเฉพาะ เน้นการจัดองค์ประกอบของลวดลายไทย ด้วยหลักการซ้ำ ความเหมือน ความสมดุล ตลอดจนนำเสนอลวดลายไทยที่มีความแตกต่างและความคิดที่เป็นอิสระตามจินตนาการของผู้เขียน เพื่อแบ่งปันให้กับนักเรียน นักศึกษา ที่เรียนวิชาศิลปะไทย ตลอดจนผู้ที่รักในงานศิลปะไทย

สารบัญ

บทที่ 1 วิวัฒนาการของลายไทย
บทที่ 2 บ่อเกิดแห่งลายไทย
บทที่ 3 ลายกระจัง
บทที่ 4 ลายแข้งสิงห์และลายประจำยาม
บทที่ 5 ลายพุ่มทรงข้าวบิณฑ์
บทที่ 6 ลายกระหนกสามตัวและกระหนกเปลว
บทที่ 7 ลายกระหนกใบเทศและกระหนกหางโต
บทที่ 8 ลายช่อหางโต
บทที่ 9 การผูกลายไทย
บทที่ 10 การออกแบบและสร้างสรรค์ลวดลายไทย
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283312 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 205 x 282 x 12 มม.
น้ำหนัก: 555 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน