0
ลายไทย (ฉบับสุดคุ้ม)
พื้นฐานการศึกษาศิลปะไทย ศิลปะประจำชาติ โดยแบ่งเนื้อหาเป็นหมวดหมู่ ช่วยให้ง่ายต่อการศึกษา เพื่อสืบทอดเป็นมรดกของแผ่นดินสืบไป
หนังสือ71.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลายไทย" เป็นศิลปะที่มีความงดงาม ทั้งลวดลายลีลาและคาวมอ่อนช้อย มีความเอกลักษณ์เฉพาะตัว อันบ่งบอกถึงความมีอัจฉริยภาพของช่างไทยโบราณความเป็นผู้มีอารยธรรม และความเป็นอัจฉริยะทางเชิงช่าง ซึ่งหนังสือเล่มนี้ได้รวมเนื้อหาของศิลปไทย โดยได้แบ่งไว้เป็นหมวดหมู่ คือ กระหนก นารี กระบี่ คชะ ไว้อย่างครบถ้วน รวมทั้งวิธีการฝึกเขียนในแต่ละหมวดไว้อย่างเป็นระบบ ทั้งขั้นตอน วิธีการต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสามารถสร้างสรรค์ผลงานได้

สารบัญ

- ข้อแนะนำเบื้องต้นสำหรับการศึกษา
- ศิลปะลายไทย
- แหล่งที่มาของลายไทย
- การออกแบบลายไทย โดยใช้กลีบบัวเป็นหลัก
- หนวดกระหนก
- หมวดนารี
- หมวดกระบี่
- หมวดคชะ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283596 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 118 x 180 x 8 มม.
น้ำหนัก: 140 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน