0
ลาวตอนใต้
พระราชนิพนธ์แปลในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
หนังสือ100.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลาวตอนใต้" เล่มนี้ เป็นพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 36 ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศลาวทางตอนใต้ เพื่อนบ้านที่สำคัญและมีความผูกพันทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมกับไทยมายาวนาน

สารบัญ

วันจันทร์ที่ 8 เมษายน 2539
- เสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานวัดไต เวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
- เสด็จฯ ไปประทับพักพระราชอิริยาบถ ณ เรือนรับรองที่ประทับหลัก 3
ฯลฯ

วันที่อังคารที่ 9 เมษายน 2539
- ประทับเครื่องบินพระที่นั่งพิเศษ รัฐบาลลาวจัดถวาย ไปยังเมืองปากเซ แขวงจำปาสัก
- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง รัฐบาลลาวจัดถวาย เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังแขวงอัตตะปือ
ฯลฯ

วันพุธที่ 10 เมษายน 2539
- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่ง รัฐบาลลาวจัดถวายไปยังแขวงเซกอง
- เสด็จฯ ไปยังเรือนรับรองที่ประทับ
ฯลฯ

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2539
- ประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งไปยังแขวงจำปาสัก
- เสด็จฯ ไปยัง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167308159 (ปกอ่อน) 144 หน้า
ขนาด: 131 x 185 x 9 มม.
น้ำหนัก: 180 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ, มูลนิธิ
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน