0
ลาว
ลาว เพื่อนที่คนไทยคุ้นเคยที่สุดในอาเซียน
หนังสือ161.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนนั้น จะมีการพัฒนาทั้งสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองไปพร้อมกัน โดยไม่มีปัญหาเรื่องเขตแดนทางการเมืองการปกครองมาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการพัฒนา ดังคำขวัญของประชาคมอาเซียนที่ว่า "หนึ่งวิสัยทัศน์ หนึ่งเอกลักษณ์ หนึ่งประชาคม (One Vision, One Identity, One Community)" การเคลื่อนย้ายทุน แรงงาน องค์ความรู้ ภาษา และวัฒนธรรมระหว่างประเทศอาเซียน จะเป็นปรากฏการณ์ความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญ

    "สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว" ถือเป็นเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับประเทศไทย เป็นบ้านพี่เมืองน้องที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันหลายอย่าง ทั้งภาษาพูด อาหารการกิน การแต่งกาย ตลอดจนคติความเชื่อบางอย่าง ในสายตาของชาวโลก "ลาว" ยังเป็นเหมือนเมืองลี้ลับที่รอคอยการค้นหา เปี่ยมด้วยมนตร์เสน่ห์ทางวัฒนธรรมดั้งเดิม ที่รักษาไว้อย่างเหนียวแน่น ดังนั้น การที่ "ประเทศลาว" เข้าร่วมเป็นสมาชิกอาเซียนในปี ค.ศ.1997 พร้อมกับ "ประเทศเมียนมาร์" จึงถือเป็นก้าวสำคัญสู่เวทีโลก เป็นเหมือนการเปิดประเทศให้ประชาคมรู้จัก และแสดงศักยภาพของ "ลาว" ที่ประกาศว่าในอนาคตจะเป็นแหล่งพลังงานไฟฟ้า หรือ "แบตเตอรี่แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้" เลยทีเดียว

สารบัญ

- แผนที่
- ประวัติศาสตร์และตำนาน
- การเมืองการปกครอง
- เศรษฐกิจ
- ภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ
- เมืองและสถานที่สำคัญ
- คนลาว
- การแต่งกายของคนลาว
- วัฒนธรรมการกิน
- เทศกาลงานประเพณี
- รู้จักประชาคมอาเซียน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160002276 (ปกอ่อน) 196 หน้า
ขนาด: 145 x 210 x 9 มม.
น้ำหนัก: 235 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์สถาพรบุ๊คส์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 4/2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน