0
ลำดับการเขียนอักษรคันจิ
อักษรคันจิ 2,136 ตัว และคำศัพท์กว่า 5,000 คำ แสดงลำดับการเขียนทีละขีด ๆ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลำดับการเขียนอักษรคันจิ" เล่มนี้ ได้รวบรวมอักษรคันจิที่ใช้ในชีวิตประจำวันจำนวน 2,136 ตัว ซึ่งเป็นคันจิที่ใช้เรียนตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงมัธยมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น มีลำดับการเขียนทีละขีด ๆ จำนวนขีด บุชุของอักษรคันจิ คำอ่านด้วยอักษรคะนะและอักษรโรมาจิ ทั้งการอ่านแบบญี่ปุ่นและการอ่านแบบจีน นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์กว่า 5,000 คำ โดยจัดเรียงคันจิตามเสียงอ่านตั้งแต่วรรค a จนถึง wa เพื่อสะดวกต่อการสืบค้น เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจภาษาญี่ปุ่น

สารบัญ

- ตารางบุชุ
- ตารางค้นหาอักษร
- คันจิด้วยบุชุ
- คำที่มีเสียงอ่านยกเว้น
- ตารางค้นหาอักษรคันจิตามจำนวนขีด

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757414319 (-ไม่ระบุ) 840 หน้า
ขนาด: 121 x 190 x 48 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน