0
ลี กวน ยู รัฐบุรุษผู้สร้างสิงคโปร์ให้ใหญ่คับโลก (PDF)
จริงอยู่การปกครองระบบกษัตริย์ ไม่เหมาะกับสถานการณ์โลกปัจจุบัน แต่การมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของชาติ สะท้อนถึงรากเหง้าของประเทศ เช่นเดียวกับรากเหง้าของสิงคโปร์ คือมี ลี กวน ยู สิงคโปร์ต้องเจริญแน่นอน
ผู้เขียน บุญชัย ใจเย็น
e-books(PDF) ?156.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ลี กวน ยู รัฐบุรุษผู้สร้างสิงคโปร์ในยุคสมัยใหม่ประชาชนจากประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกในเวลานี้ ก็ต่างมุ่งความสนใจไปที่การสูญเสีย ผู้นำคนสำคัญของประเทศเกาะเล็กๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แห่งนี้ ด้วยผลงานที่มอบไว้ ซึ่งความเจริญของชาติ และคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีที่สุดระดับโลก ทั้งนี้เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว ดินแดนแห่งสิงโตนี้มีเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกชีวิตขั้นพื้นฐานกับอนาคตที่ไร้ทิศทาง ชั่วชีวิตของชายผู้อุทิศตัวเองเพื่อพลเมือง มีแง่มุมอีกมากมายที่น่าสนใจ แต่เราขอนำเสนอบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้ด้วยผลงานที่มอบไว้ ซึ่งความเจริญของชาติ และคุณภาพชีวิตของประชากรที่ดีที่สุดระดับโลก ทั้งนี้เมื่อเกือบ 50 ปีที่แล้ว ดินแดนแห่งสิงโตนี้มีเพียงสิ่งอำนวยความสะดวกชีวิตขั้นพื้นฐานกับอนาคตที่ไร้ทิศทาง ชั่วชีวิตของชายผู้อุทิศตัวเองเพื่อพลเมือง มีแง่มุมอีกมากมายที่น่าสนใจ แต่เราขอนำเสนอบางส่วนที่น่าสนใจ ดังนี้

สารบัญ

- บุคคลสำคัญในอาเซียน
- เปิดปูมสิงคโปร์
- เข้าเป็นสมาชิกอาเซียน
- บทบาทสิงคโปร์ในอาเซียน
- สิงคโปร์รวยอันดับ 1 ของโลก
- การเมืองสิงคโปร์
- ระบบลี กวน ยู
- เศรษฐกิจ-เสรีภาพในสิงคโปร์
- พวกต่อต้านลี กวน ยู
- ลี กวน ยู บุรุษเหล็กสิงคโปร์
- ลี กวน ยูสร้างชาติอย่างไร
- วิธีปกครองของลี กวน ยู
- ลี กวน ยูกำจัดฝ่ายตรงข้าม
- ครองอำนาจนานมาก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840228420 (PDF) 208 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์เพชรประกาย, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน