0
ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เล่ม 3: Hi-Speed Math Tests - for... PAT 1 & Exams
ถ้าทำโจทย์ในหนังสือเล่มนี้ได้ จะสามารถพิชิตข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย (สายวิทย์) PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ รับตรง & โควตาได้ง่าย สรุปเข้มรวมหลักคณิตศาสตร์ ม.4-5-6 และวิธีคิดตรง & วิธีคิดลัดโจทย์
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "ลุยโจทย์คณิตศาสตร์ ม.4-5-6 เล่ม 3 : Hi-Speed Math Tests - for... PAT 1 & Exams" เล่มนี้ อธิบายหลักคณิตศาสตร์ในแนวใหม่ ลำดับเนื้อหาจากง่ายไปสู่ยากเป็นขั้นตอนที่สามารถศึกษาได้ด้วยตัวเอง มีตัวอย่างประกอบคำอธิบายทุกหัวข้อ พร้อมแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย, PAT1, PAT3, TCAS, 9 วิชาสามัญ โควตาเข้ามหาวิทยาลัย, ข้อสอบคณิตศาสตร์จากข้อสอบความถนัดทางวิศวกรรม ข้อสอบศึกษาต่อนายสิบทหารบก นายร้อยตำรวจ และข้อสอบศึกษาต่อสถาบันต่างๆ พร้อมเฉลยข้อสอบอย่างละเอียด โดยวิธีคิดตรงและคิดลัด

สารบัญ

- ลำดับ และ อนุกรม
- แคลคูลัส
- วิธีเรียงสับเปลี่ยน การจัดหมู่ และ ทฤษฎีบททวินาม
- ความน่าจะเป็น
- สถิติ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164000711 (ปกอ่อน) 638 หน้า
ขนาด: 187 x 260 x 27 มม.
น้ำหนัก: 815 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ธรรมบัณฑิต, หจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน