0
ลุยโจทย์คลังข้อสอบคณิตศาสตร์ ม.ต้น (ม.1-2-3) ฉบับคิดลัดข้อสอบเพื่อเตรียมสอบศึกษาต่อ
ฉบับพิชิตข้อสอบเตรียมสอบศึกษาต่อสถาบันต่างๆ
หนังสือ170.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์   สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3   โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท   เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น   เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบจำนวนและตัวเลข
บทที่ 2 ตัวหารร่วมมาก (ห.ร.ม.) และตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.)
บทที่ 3 จำนวนจริง เศษส่วน และทศนิยม
บทที่ 4 อัตราส่วนและร้อยละ
บทที่ 5 เลขยกกำลัง
บทที่ 6 พหุนามและการแยกตัวประกอบพหุนาม
บทที่ 7 การวัด พื้นที่ และปริมาตร
บทที่ 8 ทฤษฎีบทปีทาโกรัสและสามเหลี่ยมคล้าย
บทที่ 9 พาราโบลา
บทที่ 10 วงกลมและเรขาคณิต
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789746137621 (ปกอ่อน) 700 หน้า
ขนาด: 189 x 262 x 29 มม.
น้ำหนัก: 925 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์SCIENCE CENTER, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน