0
ลูกท่านหลานเธอ (PDF)
...สตรีที่เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอในอดีตได้รับการปลูกฝังมาแต่เยาว์วัย ให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของตนเองและวงศ์ตระกูล มีความจงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท...
หนังสือ228.00 บาท
e-books(PDF) ?179.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

...สตรีที่เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอในอดีตได้รับการปลูกฝังมาแต่เยาว์วัย ให้คำนึงถึงศักดิ์ศรีของตนเองและวงศ์ตระกูล มีความจงรักภักดีต่อเบื้องพระยุคลบาท และหากลูกท่านหลานเธอคนใดมีคุณสมบัติพิเศษ เช่นมีความงามเป็นเอก ก็ยิ่งจะได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเพื่อเพิ่มพูนคุณสมบัติอื่นๆ มาเป็นส่วนประกอบให้โดดเด่นยิ่งขึ้น ความหวังสำคัญของสตรีที่เกิดมาเป็นลูกท่านหลานเธอส่วนมากคือการได้เข้ารับราชการในพระราชสำนักฝ่ายใน และมีโอกาสแสดงคุณสมบัติที่โดดเด่นเฉพาะตัวทางใดทางหนึ่งให้เป็นที่ประจักษ์ แก่พระเนตรพระกรรณ เพื่อจักได้บรรลุถึงความฝันอันสูงสุด คือตำแหน่งพระมเหสีเทวี เจ้าจอมมารดา หรือเจ้าจอมลูกท่านหลานเธอส่วนหนึ่ง เป็นสตรีที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของคนหลายคนที่นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรือง ยั่งยืน และมั่นคงของชาติตราบจนปัจจุบัน

สารบัญ

- เจ้าจอมแว่น ในพระพุทธยอดฟ้าฯ มาจากเวียงจันท์
- ชีวิตพิศวงของเจ้าหญิงปราง "เจ้าจอม" ในพระเจ้าตาก
- เจ้าคุณนวล และ เจ้าจอมมารดาตานี สองนารีผู้กระชับเกลียวสัมพันธ์สกุลบุนนาค และบรมราชจักรีวงศ์
- เจ้าจอมมารดาน้อย เจ้าจอมมารดาองค์แรกในรัชกาลที่ 4
- เจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่น เชื้อสาย "พระยาเจ่ง" ขุนนางมอญ
- เจ้าจอมช้อย นวนิยายหรือเรื่องจริง
- ท้าวทองกีบม้า ตำรับ ทองหยิบ ฝอยทอง สังขยา ฯลฯ
- คุณพุ่ม บุษบาท่าเรือจ้าง สตรีผู้อยู่นอกกรอบประเพณี
- แฟนนี่ น็อกซ์ "เมียฝรั่ง" ของพระปรีชากลการ เหยื่อความขัดแย้งของวังหลวง-วังหน้า
- พระองค์เจ้าหญิงทักษิณชานราธิราชบุตรี พระมเหสีแรกของรัชกาลที่ 5
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011128 (PDF) 360 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน