0
ลด 15%
ลูกอีสาน
ถือเป็นงานวรรณกรรมชิ้นแรกของ "คำพูน บุญทวี" ที่นำเสนอเกี่ยวกับวิถีชีวิตของคนอีสานอย่างเต็มรูปแบบ ทำให้คนไทยทั้งหลายได้รู้ถึงความอดทนของชาวอีสาน ที่ต่อสู้ต่อความแร้นแค้นของที่ราบผืนใหญ่อย่างมีศักดิ์ศรี
ผู้เขียน คำพูน บุญทวี
หนังสือ212.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับนวนิยายอันทรงคุณค่า เรื่องราวของ "ลูกอีสาน" ผ่านปลายปากกาของนักเขียนรางวัลซีไรต์ "คำพูน บุญทวี" ที่จะทำให้คุณได้พบกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในแถบชนบทของภาคอีกสานของไทย พร้อมวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ตลอดจนภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งนอกจากได้รับความเพลิดเพลินแล้ว ยังมีคติสอนใจมากมาย ที่สามารถนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี

    "ลูกอีสาน" ถือกำเนิดจากการเขียนเป็นตอน ๆ ลงในหนังสือ "ฟ้าเมืองไทย" ของ "อาจินต์ ปัญจพรรค์" คำพูนเขียนจากชีวิตของตนเองและเพื่อนบ้าน ที่ประสบภัยแล้งและความอดอยากปากแห้งในสมัยนั้น โดยใช้เนื้อหาและภาษาที่เรียบง่าย เข้าใจง่ายไม่สลับซับซ้อน ตรงไปตรงมา บอกเล่าเรื่องราวความรู้สึกของชีวิตคนอีสานในสมัยนั้นซึ่งไม่มีใครรู้มาก่อน และเป็นวรรณกรรมชิ้นเดียวที่คงความเป็นอมตะได้รับการสนับสนุนจากผู้อ่านจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา นับว่าเป็นหนังสือที่ทรงคุณค่าควรหาแก่การอ่านและเผยแผ่เป็นที่สุด

ข้อมูลเพิ่มเติม

- นวนิยายรางวัลซีไรต์พุทธศักราช 2522
- หนังสือ 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน
- ได้รับการคัดเลือกเป็นวรรณกรรมแห่งชาติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2020010010057 (ปกอ่อน) 396 หน้า
ขนาด: 132 x 187 x 20 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์โป๊ยเซียน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน