0
ลูกแก้วเมียขวัญ (PDF)
"สตรีคู่พระทัย...ในราชสำนักสยาม"
ผู้แปล BK
หนังสือ190.00 บาท
e-books(PDF) ?149.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ได้นำเรื่องราวและบทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์ ที่เคยเป็นภาพอันรางเลือนให้ปรากฎกระจ่างชัดในสายตาของผู้คนในปัจจุบันและอนาคต บทบาทของสตรีในประวัติศาสตร์จึงเป็นภาพที่รางเลือน ไม่มีปรากฎอยู่ในพระราชพงศาวดารเล่มใด "ศันสนีย์" วีระศิลป์ชัย" ใช้ความอุตสาหะอยู่ไม่น้อย ในการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารนานา เข้ามาคุมเป็นเรื่องราว เพื่อนำบทบาทของสตรีในพระราชสำนักฝ่ายในของสยาม ซึ่งอยู่ใกล้ชิดองค์พระมหากษัตริย์เสนอให้ปรากฎกระจ่างชัดในเล่มนี้

สารบัญ

ลูกแก้ว
- กรมหลวงโยธาเทพ
- เจ้าจอมมารดา "ฉิมใหญ่"
- กรมหมื่นอัปสรสุดาเทพ
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงวรเสรฐสุดา
- พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงสมรรัตนสิริเชษฐ
ฯลฯ

เมียขวัญ
- สมเด็จพระอมรินทราบรมราชินี
- กรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์
- สมเด็จพระศรีสุลาไลย
- เจ้าฟ้ากุณฑลทิพยวดี
- เจ้าจอมมารดาอำภา
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300011135 (PDF) 328 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน