0
ลด 15%
วงจรชีวิตของต้นกัญชาและการดูแลเพื่อนำไปสกัดเป็นยา
การได้เรียนรู้วงจรชีวิตของตันกัญชาจะทำให้ผู้ปลูกและผู้ที่สนใจ ได้เห็นภาพรวมและวิธีการต่าง ๆ ในการปลูก เพื่อนำมาสกัดเป็นยารักษาโรค และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้สำหรับการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย์
หนังสือ318.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ได้รวบรวมวงจรชีวิตของต้นกัญชา ตั้งแต่การเพาะเมล็ดจนถึงการเก็บเกี่ยวและสกัดดอกกัญชา ประวัติความเป็นมาของกัญชา ลักษณะเพศของต้นกัญชา อธิบายถึงขั้นตอนการดูแลรักษาพืชกัญชาในแต่ละช่วงเวลาเพื่อให้ต้นกัญชามีความสมบูรณ์และนำไปผลิตเป็นยารักษาโรค การเพาะปลูกจากเมล็ดและการโคลนนิ่ง การอบรมต้นกัญชา อุณหภูมิและความชื้นที่ใช้ในการปลูก การป้องกันศัตรูพืชและโรคที่มีผลกระทบต่อต้นกัญชา วิธีการเก็บเกี่ยวและวิธีการบ่ม รวมไปถึงวิธีการสกัดกัญชาในรูปแบบต่างๆ ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อนำไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ การแนะนำสายพันธุ์กัญชาที่นิยมใช้เป็นยารักษาโรค ซึ่งหนังสือถือว่าเป็นหนังสือเล่มแรกที่ได้รวบรวมข้อมูลที่มีความสำคัญเหล่านี้ไว้ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้สำหรับการเพาะปลูกกัญชาเพื่อใช้ทางการแพทย์และการเพาะปลูกกัญชาในเชิงพาณิชย์

สารบัญ

บทที่ 1 ประวัติของกัญชาและพื้นฐานการใช้กัญชา
บทที่ 2 วงจรชีวิตของต้นกัญชา
บทที่ 3 SSSS Species Strain Sex Seed
บทที่ 4 7 ช่วงเวลาที่สำคัญในวงจรชีวิตของการปลูกพืชกัญชา
บทที่ 5 การขยายพันธุ์กัญชา
บทที่ 6 สภาพแวดล้อมสำหรับการเจริญติบโตต้นกัญชา
บทที่ 7 การปลูกกัญชาในร่ม
บทที่ 8 การปลูกกัญชานอกอาคารหรือปลูกกัญชากลางแจ้ง
บทที่ 9 แมลงศัตรูของกัญชาและโรคที่ส่งผลต่อตันกัญชา
บทที่ 10 การเก็บเกี่ยวและการบ่ม
บทที่ 11 การสกัดดอกกัญชา
บทที่ 12 ผลิตภัณฑ์จากกัญชา
บทที่ 13 สายพันธุ์กัญชาที่ใช้ในทางการแพทย์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164974456 (ปกอ่อน) 318 หน้า
ขนาด: 148 x 210 x 18 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์นัทธวงศ์ อนิวรรตน์
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน