0
ลด 10%
วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง
เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ในระดับ ปวช. ปวส. และปริญญาตรี สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และช่างเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?129.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วงจรพัลส์และสวิตชิ่ง" ถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาช่างหลายวิชา เช่น วิชาดิจิตอล วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมต่างๆ เป็นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใส่วนประกอบของวงจร ส่วนประกอบของสัญญาณและส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานในวงจรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้งานและซ่อมแซมวงจรที่บกพร่องได้ ภายในเล่มประกอบด้วยจำนวนบทเรียนทั้งสิ้น 11 บทเรียน เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงรูปคลื่นและชนิดของรูปคลื่น วงจรที่ทำหน้าเปลี่ยนแปลงรูปคลื่น วงจรตัดคลื่นและปรับระดับคลื่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วงจรกลับสัญญาณ วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรควบคุมสัญญาณ วงจรปรับแต่งสัญญาณ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ลอจิก และวงจรควบคุมการป้อนสัญญาณ เนื้อหาทั้งหมดได้กล่าวเป็นลำดับอย่างละเอียดโดยใช้สำนวนที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งมีตัวอย่างการคำนวณออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิ่งลักษณะต่างๆ อย่างละเอียด ตอนท้ายของบทเรียนมีแบบฝึกหัดที่ใช้ในการทบทวนและทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้อ่านอีกด้วย

สารบัญ

บทที่ 1 รูปคลื่นชนิดต่างๆ และรูปคลื่นสี่เหลี่ยม
บทที่ 2 RC อินทิเกรเตอร์
บทที่ 3 RC ดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์
บทที่ 4 วงจรตัดคลื่นและวงจรปรับระดับคลื่น
บทที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์
บทที่ 6 วงจรกลับสัญญาณ
บทที่ 7 มัลติไวเบรเตอร์
บทที่ 8 ทริกเกอร์
บทที่ 9 ชมิตทริกเกอร์
บทที่ 10 อิเล็กทรอนิกส์ลอจิก
บทที่ 11 แซมปลิงเกต
แบบฝึกหัด

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160803606 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 169 x 219 x 16 มม.
น้ำหนัก: 505 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน