0
ลด 10%
วงจรพัลส์และสวิตซิ่ง
ทำความเข้าใจถึงรูปคลื่นและชนิดของรูปคลื่น วงจรที่ทำหน้าเปลี่ยนแปลงรูปคลื่น วงจรตัดคลื่นและปรับระดับคลื่น...
หนังสือ157.50 บาท
e-books(PDF) ?130.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

วิชาวงจรพัลส์และสวิตชิ่งถือว่าเป็นวิชาพื้นฐานของวิชาช่างหลายวิชา เช่น วิชาดิจิตอล วิชาไมโครโปรเซสเซอร์ วิชาคอมพิวเตอร์ ตลอดจนวิชาที่เกี่ยวข้องกับระบบการควบคุมต่าง ๆ เป็นการปูพื้นฐานให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจใส่วนประกอบของวงจร ส่วนประกอบของสัญญาณและส่วนประกอบของอุปกรณ์ที่จะนำไปใช้งานในวงจรต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถประยุกต์ใช้งานและซ่อมแซมวงจรที่บกพร่องได้
ภายในหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยจำนวนบทเรียนทั้งสิ้น 1 บทเรียน เริ่มต้นจากการทำความเข้าใจถึงรูปคลื่นและชนิดของรูปคลื่น วงจรที่ทำหน้าเปลี่ยนแปลงรูปคลื่น วงจรตัดคลื่นและปรับระดับคลื่น วงจรอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ วงจรกลับสัญญาณ วงจรกำเนิดสัญญาณ วงจรควบคุมสัญญาณ วงจรปรับแต่งสัญญาณ วงจรอิเล็กทรอนิกส์ลอจิก และวงจรควบคุมการป้อนสัญญาณ เนื้อหาทั้งหมดได้กล่าวเป็นลำดับอย่างละเอียดโดยใช้สำนวนที่ง่ายต่อการอ่านและทำความเข้าใจ พร้อมทั้งมีตัวอย่างการคำนวณออกแบบวงจรพัลส์และสวิตชิ่งลักษณะต่าง ๆ อย่างละเอียด ตอนท้ายของบทเรียนมีแบบฝึกหัดที่ใช้ในการทบทวนและทดสอบความรู้ความเข้าใจของผู้อ่าน

สารบัญ

บทที่ 1 รูปคลื่นชนิดต่าง ๆ และรูปคลื่นสี่เหลี่ยม
บทที่ 2 RC อินทิเกรเตอร์
บทที่ 3 RC ดิฟเฟอเรนชิเอเตอร์
บทที่ 4 วงจรตัดคลื่นและวงจรปรับระดับคลื่น
บทที่ 5 อิเล็กทรอนิกส์สวิตช์
บทที่ 6 วงจรกลับสัญญาณ
บทที่ 7 มัลติไวเบรเตอร์
บทที่ 8 ทริกเกอร์
บทที่ 9 ชมิตทริกเกอร์
บทที่ 10 อิเล็กทรอนิกส์ลอจิก
บทที่ 11 แซมปลิงเกต
แบบฝึกหัด
บรรณานุกรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745124516 (ปกอ่อน) 360 หน้า
ขนาด: 185 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 415 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1999
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน