0
ลด 10%
วงจรไฟฟ้ากระแสตรงและกระแสสลับ
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการแก้ปัญหาเพื่อหาค่าปริมาณต่างๆทางไฟฟ้า
หนังสือ225.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ใช้สำหรับการเรียนวิชาวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ในระดับปริญญาตรี แบ่งออกเป็น 12 บท บทที่ 1 จนถึงบทที่ 7 จะกล่าวถึงวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและการคำนวณปริมาณไฟฟ้าต่างๆ ภายในวงจรด้วยวิธีต่างๆ จากบทที่ 8 จนถึงบทที่ 12 จะกล่าวถึงวงจรไฟฟ้ากระแสสลับและการคำนวณปริมาณไฟฟ้าต่างๆ ภายในวงจรทั้งไฟฟ้ากระแสสลับระบบเฟสเดียวและไฟฟ้ากระแสสลับระบบสามเฟส หนังสือเล่มนี้เหมาะสมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ที่มีความสนใจเกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าและการแก้ปัญหาเพื่อหาค่าปริมาณต่างๆ ทางไฟฟ้า ทั้งในวงจรไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับ   

สารบัญ

บทที่ 1 ปริมาณไฟฟ้าและกฎของโอห์ม
บทที่ 2 กฎของเคอร์ชอฟฟ์
บทที่ 3 เมชเคอร์เรนต์ หรือลูปเคอร์เรนต์
บทที่ 4 โนดโวลเตจ
บทที่ 5 ทฤษฎีการวางซ้อน
บทที่ 6 ทฤษฎีบทของเทเวนินและทฤษฎีบทของนอร์ตัน
บทที่ 7 ทฤษฎีบทของมิลล์แมน
บทที่ 8 ไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 9 การต่อภาระในวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ
บทที่ 10 วงจรรีโซแนนซ์
บทที่ 11 กำลังไฟฟ้าในระบบไฟสลับ
บทที่ 12 ระบบไฟฟ้าสามเฟส

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160823895 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 185 x 255 x 16 มม.
น้ำหนัก: 610 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 1/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน