0
วงจรไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง
เนื้อหาละเอียด อ่านเข้าใจง่าย เหมาะเป็นบทเรียนในชั้นเรียน วิทยาลัยเทคนิค เเละคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ทุกสถาบัน สามารถนำหนังสือเล่มนี้ไปใช้เรียนในชั้นเรียนได้หลายสถาบันชั้นนำ
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วงจรไฟฟ้า ฉบับปรับปรุง" เล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้เป็นคู่มือเรียนและศึกษาค้นคว้า เพื่อนำมาปฏิบัติทดลอง ท่านอาจารย์ผู้สอนก็สามารถนำหนังสือวงจรไฟฟ้าเล่มนี้ เป็นบทเรียนในชั้นเรียนของนักเรียน นักศึกษาได้ เนื้อหาละเอียด อ่านเข้าใจง่าย ในทุกสาขาของวิศวกรรมไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นสาขาอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม เครื่องมือวัด ระบบควบคุมคอมพิวเตอร์และไฟฟ้ากำลัง ล้วนแล้วแต่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทฤษฏีวงจรไฟฟ้าทั้งสิ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 กฎพื้นฐาน
บทที่ 3 วิธีการวิเคราะห์
บทที่ 4 ทฤษฎีวงจร
บทที่ 5 ตัวเก็บประจุเเละตัวเหนี่ยวนำ
บทที่ 6 วงจรอันดับหนึ่ง
บทที่ 7 วงจรอันดับสอง
บทที่ 8 ไซนูซอยด์เเละเฟสเซอร์
บทที่ 9 การวิเคราะห์สถานะอยู่ตัวสัญญาณไซนูซอยด์
บทที่ 10 การวิเคราะห์กำลังไฟฟ้ากระเเสสลับ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165112307 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 185 x 259 x 12 มม.
น้ำหนัก: 455 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ดวงกมลพับลิชชิ่ง, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2011
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน