0
ลด 15%
วรรณกรรมเอกของไทย
รวมวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ไว้ถึง 10 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีอายุที่ยาวนานและเป็นที่รู้จักของนักอ่านมาจนปัจจุบัน เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี สาขาวิชาภาษาไทย
หนังสือ165.75 บาท
e-books(PDF) ?143.65 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วรรณกรรมเอกของไทย" เล่มนี้ ได้รวมวรรณกรรมไทยสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ไว้ถึง 10 เรื่อง ซึ่งแต่ละเรื่องนั้นมีอายุที่ยาวนานและเป็นที่รู้จักของนักอ่านมาจนปัจจุบัน ประกอบด้วย เรื่องลิลิตพระลอ กาพย์ห่อโคลงประพาสธารโศกและกาพย์ห่อโคลงประพาสธารทองแดง รามเกียรติ์ ตอนศึกกุมภกรรณ รามเกียรติ์ ตอนทศกัณฐ์ล้ม อิเหนา ตอนท้าวดาหาไปใช้บนและบุษบาเสี่ยงเทียน ขุนช้างขุนแผน ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกิริยา พระอภัยมณี ตอนเจ้าละมานตีเมืองผลึก มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาพน และกากีคำกลอน สามารถใช้ประกอบการเรียนในภาควิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระดับอุดมศึกษา รวมทั้งเหมาะสำหรับผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน

สารบัญ

บทที่ 1 ลิลิตพระลอ
บทที่ 2 กาพย์ห่อดคลงประพาสธารโศกและกาพย์ห่อโครงประพาสธารทองแดง
บทที่ 3 รามเกียรติ์ ตอน ศึกกุมภกรรณ
บทที่ 4 รามเกียรติ์ ตอน ทศกัณฐ์ล้ม
บทที่ 5 อิเหนา ตอน ท้าวดาหาไปใช้บนและบุษบาเสี่ยงเทียน
บทที่ 6 ขุนช้างขุนแผน ตอน ขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้างได้นางแก้วกริยา
บทที่ 7 พระอภัยมณี ตอน เจ้าละมานตีเมืองผลึก
บทที่ 8 มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์ชูชก
บทที่ 9 มหาเวสสันดรชาดกกัณฑ์มหาพน
บทที่ 10 กากีคำกลอน

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160838769 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 9 มม.
น้ำหนัก: 315 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน