0
วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์
รวบรวมบทความด้านวรรณคดีศึกษาส่วนหนึ่ง ที่เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในที่ต่าง ๆ มาสังเคราะห์ เปิดเผยให้เห็นแนวทาง (Approach) ที่ใช้ในการศึกษาวรรณคดี
หนังสือ356.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วรรณคดีศึกษา : จากพื้นผิว ถึงโครงสร้าง สู่อุดมการณ์" เล่มนี้ จะแสดงให้เห็นการศึกษาวรรณคดีในแนวทางต่าง ๆ ทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการนำทฤษฎีมาใช้ในการศึกษาวรรณคดี ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าหนทางหนึ่งที่จะทำให้เห็นการนำทฤษฎีมาใช้ คือการแสดงตัวอย่างของการใช้ทฤษฎีในการศึกษาวรรณคดี จึงได้รวบรวมบทความด้านวรรณคดีศึกษาส่วนหนึ่งที่เขียนและตีพิมพ์เผยแพร่แล้วในที่ต่าง ๆ มาสังเคราะห์ เปิดเผยให้เห็นแนวทาง (approach) ที่ใช้ในการศึกษาวรรณคดี

สารบัญ

พื้นผิว
- น.ม.ส. กับการแปลตำนานพระเจ้าชาลมาญ
- กากี : จากชาดกสู่กลอนบทละคร
- โลกทัศน์ในโคลงโลกนิติ

โครงสร้าง
- "เวลา" ในนวนิยายของไม้ เมืองเดิม
- ผู้เล่าในนวนิยายของศรีบูรพา
- พื้นที่เรือนไทยในนวนิยายเรื่องแม่เบี้ย

อุดมการณ์
- ร่วมอภิรมณ์ หรือ ข่มขืน : มุมมองใหม่ต่อบทอัศจรรย์ ในวรรณคดีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น
- รอยแยกของความคิดในกวีนิพนธ์การเมืองยุคแบ่งสีแยกข้าง
- ประวัติศาสตร์นิพนธ์วรรณคดีไทย : ว่าด้วยการสร้างและสลายความเป็นไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164687882 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 149 x 210 x 15 มม.
น้ำหนัก: 385 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
เดือนปีที่พิมพ์: 6/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน