0
วรรณคดีศึกษา
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดี อิทธิพลของวรรณคดี ประวัติวรรณคดีสมัยต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี รวมถึงการศึกษาวรรณคดีสำคัญๆ ของชาติ
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

เอกสารประกอบการสอนฉบับนี้ประกอบด้วยเนื้อหาทั้งสิ้น 8 บท ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่ให้ทั้งความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดี อิทธิพลของวรรณคดี ประวัติวรรณคดีสมัยต่างๆ การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดี รวมถึงการศึกษาวรรณคดีสำคัญๆ ของชาติ ได้แก่ ไตรภูมิพระร่วง รามเกียรติ์ ขุนช้างขุนแผน และนิทานพื้นบ้าน การจัดทำเอกสารประกอบการสอนฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียน และเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษาในการนำไปเป็นข้อมูลค้นคว้าต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวรรณคดีไทย
บทที่ 2 อิทธิพลของวรรณคดีไทย
บทที่ 3 วรรณคดีสมัยต่างๆ
บทที่ 4 การวิเคราะห์และประเมินค่าวรรณคดีไทย
บทที่ 5 ไตรภูมิพระร่วง
บทที่ 6 รามเกียรติ์
บทที่ 7 ขุนช้างขุนแผน
บทที่ 8 นิทานพื้นบ้าน

คำนิยม
หนังสือเล่มนี้ได้ย่อยเรื่องราว และภาพรวมของวรรณคดีไทยให้เราได้เสพอย่างง่าย จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการศึกษาเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ทั้งเพื่อการเรียน การทำงาน หรือการเติมเต็มความรู้ในฐานะที่เป็นลูกหลานไทยอีกด้วยโสภณ สาทรสัมฤทธิ์ผล- สาขาภาษาตะวันออก คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163210777 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 570 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ทริปเพิ้ล เอ็ดดูเคชั่น, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 2012
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน