0
วลีใจ (PDF)
วลีใจ ของ เกรียงไกร หัวบุญศาล เป็นบทกวีไร้ฉันทลักษณ์ หรือกลอนเปล่า อีกชุดหนึ่งของกวีนามนี้ที่ถ่ายทอดออกมาด้วยคำสั้นๆ แต่มีความหมายให้ฉุดคิดถึงเรื่องราวต่างๆ ที่พบเห็นอยู่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน
e-books(PDF) ?55.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    บทกวีไร้ฉันทลักษณ์หรือกลอนเปล่า เป็นบทกวีอีกรูปแบบหนึ่ง ที่กวีทั้งหลายนิยมเขียน ซึ่งมีอัตลักษณ์และลีลาในการประพันธ์ไม่มี รูปแบบที่ตายตัวเช่นบทกวีฉันทลักษณ์ แต่ทว่าก็ใช้สัมผัสใจและความ หมายได้อย่างลุ่มลึกไม่ต่างกัน อยู่ที่จินตนาการของกวีจะรจนาบทกวีนั้นออกมา

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9786168244043 (PDF) 101 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน