0
วังหน้า
ราชสถานแห่งอดีต ประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล
หนังสือ152.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    พบกับเรื่องราวของราชสถานแห่งอดีต ประวัติศาสตร์ที่คนไทยควรรู้ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล "วังหน้า" เป็นภาษาปากที่เรียกตำแหน่งและสถานที่ประทับของสมเด็จพระมหาอุปราชาหรือพระอิสริยยศ กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา สำหรับสถานที่ประทับมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า พระราชวังบวรสถานมงคล ถือเป็นตำแหน่งสำคัญเพราะในทางปฏิบัติ มีพระราชอำนาจรองจากพระมหากษัตริย์ และวังหน้าก็เป็นสถานที่สำคัญของเจ้านายรองจากพระราชวังหลวง

    แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าฯ ให้ยกเลิก และสถาปนาตำแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นตำแหน่งรัชทายาทขึ้นมาแทน แม้ว่าจะยกเลิกตำแหน่งไปแล้ว แต่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ เปลี่ยนคำนำหน้าพระนามเป็น สมเด็จพระบวรราชเจ้า ทุกพระองค์เพิ่มเฉลิมพระเกียรติจากเดิมที่ใช้แค่เพียง กรมพระราชวังบวร เท่านั้น ปัจจุบันวังหน้าได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

สารบัญ

- กำเนิดวังหน้า : สถานที่ประทับแห่งพระมหาอุปราช
- วังหน้าพระองค์แรก : สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท
- วัดบวรสถานสุทธาวาส : วัดพระแก้ววังหน้า
- วังหน้า : พิไชยสงคราม
- อาถรรพ์วังหน้า : สิงโตหิน
- พระบวรราชเจ้า : พระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว
- วังหน้าพระองค์สุดท้าย : กรมพระราชวังบวรวิไชยชาญ
- วิกฤตการณ์วังหน้า : วิกฤตระดับชาติ
- สิ้นสุดวังหน้า : สู่ตำแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร
- จากวังหน้าสู่พิพัธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163014610 (ปกอ่อน) 192 หน้า
ขนาด: 142 x 206 x 12 มม.
น้ำหนัก: 220 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ยิปซี กรุ๊ป, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน