0
วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย : Thai Culture and Behavior
ฝรั่งวิเคราะห์ไทยในความเป็นมา ตั้งแต่ชาติพันธุ์ วิถีชีวิต ศาสนา และราชสำนัก
ผู้เขียน Ruth Benedict
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คนไทยใช้ชีวิตอย่างสนุกสนาน การต้อนรับขับสู้ที่คนไทยมอบแก่คนต่างถิ่นนั้นไร้ซึ่งเจตนาร้ายและเปี่ยมไปด้วยเมตตาจิต คนไทยแทบจะไม่กังวลกับความยุ่งยากใด และมักใช้ชีวิตโดยประมาทด้วยความสุข
 
    ข้อความข้างต้นนี้ เป็นส่วนหนึ่งใน "วัฒนธรรมและพฤติกรรมของไทย" งานวิจัยชิ้นสำคัญของนักมานุษยวิทยาอเมริกันรุ่นบุกเบิก "รูธ เบเนดิกต์" ที่มุ่งศึกษาวัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนไทยตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม เรื่อยมากระทั่งช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ศาสตราจารย์เบเนดิกต์ได้เขียนงานชิ้นนี้ขึ้นเพื่อส่งสำนักงานข่าวสารสงครามรัฐบาลอเมริกัน ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของงานวิเคราะห์วิจัยประเทศศัตรู ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 จนกลายมาเป็นงานทางมานุษยวิทยาที่มีการศึกษาอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับประเทศไทยเล่มแรก แต่สิ่งที่น่าสนใจยิ่งกว่า คืองานเขียนชิ้นนี้ไม่ได้เป็นเพียงการวิเคราะห์ประเทศไทยในบริบททางวิชาการ หากแต่ยังเป็นภาพสะท้อนมุมมองและสายตาของ ฝรั่ง ในยุคสงครามโลก ที่มีต่อประเทศโลกที่ 3 อย่างประเทศไทย

สารบัญ

ภาค 1
- ประเพณีดั้งเดิม
- ศาสนา
- วัยผู้ใหญ่

ภาค 2
- วัยเด็ก
- ลักษณะพิเศษบางประการของคนไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740217657 (ปกอ่อน) 176 หน้า
ขนาด: 143 x 209 x 8 มม.
น้ำหนัก: 205 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
ชื่อเรื่องต้นฉบับThai Culture and Behavior
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : Originally Published
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน