0
วัฒนธรรมในอาเซียน : ชุดประชาคมอาเซียน ฉบับการ์ตูน (PDF)
เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติอันหลากหลายของอาเซียน สามารถนำไปใช้เป็นความรู้รอบตัว หรือรู้รอบปฏิบัติได้ กับสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อได้ไปเยือนประเทศต่างๆ ในอาเซียน
e-books(PDF) ?395.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้จะช่วยน้องๆ เรียนรู้วัฒนธรรมและธรรมเนียมปฏิบัติอันหลากหลายของอาเซียน ผ่านเรื่องราวและภาพประกอบสุดน่ารัก ซึ่งสามารถนำมาใช้เป็นความรู้รอบตัว หรือรู้รอบปฏิบัตได้ กับสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำเมื่อได้ไปเยอนประเทศต่างๆ ในอาเซียน เพื่อให้เราได้เรียนรู้และก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน" ไปพร้อมๆ กัน

สารบัญ

- รู้จัก "วัฒนธรรมอาเซียน" เพื่อก้าวสู่ "ประชาคมอาเซียน"
- วัฒนธรรมไทย Thailand
- วัฒนธรรมมาเลเซีย Malaysia
- วัฒนธรรมฟิลิปปินส์ Philippines
- วัฒนธรรมอินโดนีเซีย Indonesia
- วัฒนธรรม บรูไนดารุสซาลาม Brunei Darussalam
- วัฒนธรรมเวียดนาม Vietnam
- วัฒนธรรมลาว Laos
- วัฒนธรรมเมียนมาร์ Myanmar
- วัฒนธรรมกัมพูชา Cambodia

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840220035 (PDF) 80 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์สกายบุ๊กส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน