0
วันกตัญญูกตเวที
ลูกมนุษย์เท่านั้นที่จะมีโอกาสตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ครูบาอาจารย์
หนังสือ46.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วันกตัญญูกตเวที" เล่มนี้ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการเป็นคนกตัญญู โดยยกตัวอย่าง ความกตัญญูของพระพุทธเจ้าต่อพระบิดามารดา พระองค์ได้กล่าวถึงความยิ่งใหญ่ของพระคุณบิดามารดาไว้ในพระสูตร "มาตาปิตุคุณภารกตเวที" รวมกับคำสอนของพระเดชพระคุณ "หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม" เกี่ยวกับพระคุณของพ่อแม่ วิธีใช้หนี้พ่อแม่ เพื่อให้ลูกๆ ทุกท่านได้สำนึกถึงบุญคุณพ่อแม่ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

สารบัญ

- พระพุทธเจ้า เจ้าชายยอดกตัญญู
- พระพรหมของลูก พระคุณของแม่
- วันกตัญญู
- พุทธชาดกยอดกตัญญู
- อนิสงส์ของความกตัญญู
- อนุโมทนาสาธุกาล

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167872131 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 143 x 179 x 5 มม.
น้ำหนัก: 100 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์มีดอกมีผล ธรรมะ, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน