0
วันที่ถอดหมวก
ความเรียงว่าด้วยอิสรภาพจากตัวตน
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

...หากไม่นับ "ผ่านพบไม่ผูกพัน" ซึ่งให้ความสำคัญต่อรูปแบบทางศิลปะ งานชุดนี้นับเป็นครั้งแรกที่ผมตั้งใจจับประเด็นทางจิตวิญญาณอย่างต่อเนื่อง โดยแทบไม่เอ่ยถึงปัญหาเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม เหมือน ในเล่มอื่นๆ ผมเคยใช้เวลาเกิน 5 ปี รบกับอำนาจรัฐที่ผมเห็นว่าไร้ความเป็นธรรม และใช้เวลาอีกกว่า 20 ปี ตังคำถามเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ผมขัดแย้งกับโลก ขัดแย้งกับผู้อื่น และขัดแย้งกับตัวเอง จนสิ้นแรงเหนื่อยล้า แทบไม่อาจอยู่เป็นผู้เป็นคน กระทั่งห้วงยามสุดท้ายก่อนจะหมดลมหายใจ ผมจึงตระหนักว่าแท้จริงแล้วผมตกเป็นเหยื่อของอุปาทานบางอย่างที่จินตนาการขึ้นเอง ผมมองโลกแบบแยกตัว และแยกส่วนมากเกินไป เมื่อปล่อยวางตรงนั้น พลันโลกกลายเป็นสดใส ชีวิตโล่งเบา โดยผมเกือบไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติม...บางส่วนของ "บันทึกผู้เขียน" ...(จากปกหลัง)

สารบัญ

- ก่อนจะถึง "วันที่ถอดหมวก"
- บันทึกจากผู้เขียน
- ผู้อื่นในตัวเรา
- มิตรที่ไม่ใช่เพื่อน
- อดีตที่หายไป
- ชีวิตและความกล้าหาญ
- จริงบ้าง ฝันบ้าง
- อีกหนึ่งสายน้ำ
- นอกเหนือจากการเมือง
- ลำแดดเหนือม่านฝน
- กระต๊อบไม้ไผ่กับปราสาทหิน

ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9749748395 (ปกอ่อน) 160 หน้า
ขนาด: 130 x 185 x 8 มม.
น้ำหนัก: 150 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สามัญชน, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 3/2007
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน