0
วัยรุ่นไม่วุ่นวาย
หนังสือ66.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    เรืองราวที่คุณอาจคาดไม่ถึงว่าจะเป็นปัญหาวัยรุ่น ภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นกับลูกหลาย ๆ ครั้ง ซึ่งผู้เป็นพ่อแม่ที่มีลูกในช่วงวัยรุ่น ต้องเสียใจและพบกับความสูญเสีย

    หนังสือจะช่วยแนะนำและบอกให้คุณรู้สึกถึงสัญญาณต่าง ๆ ที่บอกให้คุณรู้ว่าลูกของคุณกำลังมีปัญหาและต้องการความช่วยเหลือจากพ่อแม่
    เราไม่ได้บอกให้คุณรู้ถึงปัญหา แต่เราบอกให้รู้ถึงวิธีป้องกัน แก้ไขและรักษา ผ่อนคลาย

สารบัญ

การสื่อสารระหว่างพ่อแม่และลูก
พัฒนาการทางอารมณ์
เผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
เพื่อนและแรงกดดัน
นัดครั้งแรก
ความเสี่ยงทางพฤติกรรมของวัยรุ่น
เศรษฐกิจส่วนบุคคล
การปล่อยวาง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9745290394 (ปกอ่อน) 96 หน้า
ขนาด: 148 x 210 x 5 มม.
น้ำหนัก: 125 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
สำนักพิมพ์เดลฟี, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน