0
ลด 10%
วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ65.70 บาท
e-books(PDF) ?58.40 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 (รหัสวิชา 2106-1003)" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน ตรงตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งมีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา วัสดุก่อสร้างและเทคนิคการทำงาน 1 รหัสวิชา 2106-1003 โดยเนื้อหามี 9 บท ประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต งานฐานราก งานคาน งานเสา งานบันได งานพื้น และงานหลังคา เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทั่วไปที่ใช้หนังสือเล่มนี้เพื่อการศึกษา การเรียนการสอน หรือค้นคว้าเพิ่มเติม

สารบัญ

บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับไม้
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโลหะ
บทที่ 3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอนกรีต
บทที่ 4 งานฐานราก
บทที่ 5 งานคาน
บทที่ 6 งานเสา
บทที่ 7 งานบันได
บทที่ 8 งานพื้น
บทที่ 9 งานหลังคา

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829743 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 12 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน