0
ลด 10%
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (รหัสวิชา 2100-1002)
หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
หนังสือ81.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้ เป็นความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกชนิด อาทิ วัสดุ โลหะ อโลหะ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้าง พลาสติก แก้ว ยาง สี และเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่น มีเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์รายวิชา สมรรถนะรายวิชา และคำอธิบายรายวิชาวัสดุงานช่างอุตสาหกรรม รหัสวิชา 2100-1002 หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556 ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม เมื่อนักเรียน นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปได้ทำการศึกษาแล้ว จะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของวัสดุชนิดต่าง ๆ และสมบัติในการใช้งานของวัสดุแต่ละชนิด สามารถที่จะออกแบบหรือเลือกใช้วัสดุได้อย่างถูกต้อง หรือป้องกันการเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับชิ้นงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สารบัญ

บทที่ 1 แร่อุตสาหกรรม
บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก
บทที่ 3 การถลุงโลหะนอกกลุ่มเหล็ก
บทที่ 4 โลหะเหล็ก
บทที่ 5 โลหะนอกเหล็กและโลหกรรมวัสดุผง
บทที่ 6 สมบัติของวัสดุ
บทที่ 7 มาตรฐานโลหะอุตสาหกรรม
บทที่ 8 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
บทที่ 9 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
บทที่ 10 พลาสติก
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160829767 (ปกอ่อน) 344 หน้า
ขนาด: 188 x 256 x 16 มม.
น้ำหนัก: 605 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน