0
ลด 10%
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม
ครอบคลุมความรู้พื้นฐานทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา ซึ่งได้แก่ ช่างเครื่องกล ช่างเครื่องมือกล และซ่อมบำรุง ช่างโลหะการ ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และแมคคาทรอนิกส์
หนังสือ144.00 บาท
e-books(PDF) ?101.15 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับวัสดุช่างอุตสาหกรรม ครอบคลุมหลักสูตรช่างอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับคุณลักษณะ ชนิด มาตรฐาน กรรมวิธีการผลิต การใช้งาน การกัดกร่อน และการป้องกันวัสดุชนิดต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม รวมถึงเรื่องราวของโลหะ อโลหะ อิทธิพลของธาตุต่างๆ ที่มีต่อโลหะผสม วัสดุเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น วัสดุไฟฟ้า วัสดุอิเล็กทรอนิกส์ วัสดุก่อสร้าง และวัสดุสังเคราะห์ ตลอดจนการตรวจสอบวัสดุเบื้องต้น อธิบายเนื้อหาโดยละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 แร่อุตสาหกรรม
บทที่ 2 การถลุงโลหะเหล็ก
บทที่ 3 การถลุงโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก
บทที่ 4 โลหะเหล็ก
บทที่ 5 โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโลหกรรมผง
บทที่ 6 สมบัติของวัสดุ
บทที่ 7 มาตรฐานโลหะอุตสาหกรรม
บทที่ 8 การกัดกร่อนและการป้องกันการกัดกร่อน
บทที่ 9 เชื้อเพลิงและสารหล่อลื่น
บทที่ 10 พลาสติก
บทที่ 11 พลังงานไฟฟ้าและวัสดุไฟฟ้า
บทที่ 12 วัสดุก่อสร้าง
บทที่ 13 วัสดุทั่วไป

คำนิยม
หนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้ นับได้ว่าเป็นหนังสือทางช่างที่ดีและน่าสนใจอีกเล่มหนึ่งที่อาจารย์บุญธรรม ภัทราจารุกุล ผู้เขียนได้ใช้ความพยายามในการศึกษา ค้นคว้า รวบรวมวิทยาการใหม่ๆ ประกอบเข้ากับความรู้และประสบการณ์จากการทำการสอนวิชาดังกล่าวมาเป็นเวลานาน และได้ผ่านการขัดเกลาจากอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ดังนั้นเนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้จึงค่อนข้างสมบูรณ์ ละเอียด ชัดเจน และครอบคลุมในทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม อ่านแล้วเข้าใจง่าย สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง แม้ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานความรู้ทางช่างมาก่อนก็ตามประสิทธิ์ พร้อมมูล- ผู้ช่วยอธิบดีกรมอาชีวศึกษา
อาจารย์ผู้เขียนสามารถรวบรวมเนื้อหาในแต่ละบทแต่ละตอนได้อย่างละเอียด โดยที่หนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้ มีจุดเด่นอยู่ที่เนื้อหามีความครบถ้วน ตรงตามหลักสูตรของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีวิทยาการและเทคโนโลยีทางด้านวัสดุที่ก้าวหน้าทันสมัย และคิดว่า เมื่อนักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจได้อ่านหนังสือ "วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม" เล่มนี้แล้ว จะทำให้มีความรู้ ความเข้าใจ และความสามารถเลือกใช้วัสดุประเภทต่างๆ ได้ดีอย่างมีประสิทธิภาพพินิจ ศุภวัฒน์- ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา
รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160818686 (ปกอ่อน) 336 หน้า
ขนาด: 170 x 220 x 15 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน