0
ลด 20%
วัสดุช่าง (รหัสวิชา 3100-0004)
เหมาะสำหรับนักศึกษาระดับ ปวส. ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา นักศึกษาในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกสาขาวิชา โดยเนื้อหาวิชาได้เขียนครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา
หนังสือ216.00 บาท
e-books(PDF) ?189.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วัสดุช่าง (รหัสวิชา 3100-0004)" หรือวัสดุอุตสาหกรรม เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง โดยในเล่มนี้ได้รวบรวมความรู้สำคัญเกี่ยวกับอะตอม โครงสร้างของวัสดุ เฟสไดอะแกรม กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ โลหะ การกัดกร่อน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต และวัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ อธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้น พร้อมภาพตัวอย่าง และแบบทดสอบท้ายบท โดยเขียนให้ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส. ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาของสภาวิศวกร

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อะตอม
บทที่ 3 โครงสร้างของวัสดุ
บทที่ 4 เฟสไดอะแกรม
บทที่ 5 กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ
บทที่ 6 โลหะ
บทที่ 7 การกัดกร่อน
บทที่ 8 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม
บทที่ 9 โพลิเมอร์
บทที่ 10 เซรามิก
บทที่ 11 วัสดุคอมโพสิต
บทที่ 12 วัสดุไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786160832279 (ปกอ่อน) 460 หน้า
ขนาด: 187 x 256 x 17 มม.
น้ำหนัก: 700 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
เดือนปีที่พิมพ์: 8/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน