0
ลด 10%
วัสดุวิศวกรรมก่อสร้าง
หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรีทางด้านการก่อสร้าง ทั้งวิศวกร สถาปนิก รวมถึงผู้รับเหมางานก่อสร้างที่ต้องการรู้ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ
หนังสือ175.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาทุกระดับตั้งแต่ระดับ ปวช., ปวส. จนถึงระดับปริญญาตรีทางด้านการก่อสร้าง ทั้งวิศวกร สถาปนิก รวมถึงผู้รับเหมางานก่อสร้างที่ต้องการรู้ข้อมูลจำเพาะของวัสดุ เช่น ดิน หิน และทราย ไม้ ปูนซีเมนต์และคอนกรีต โลหะ   เสาเข็มและฐานราก วัสดุงานผนัง และสี เป็นต้น ซึ่งหนังสือเล่มนี้ยังได้บรรจุข้อมูลหรือตารางต่างๆที่ใช้ประกอบการออกแบบคำนวณและ หรือนำไปใช้ในงานก่อสร้างไว้มากพอสมควร

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ดิน หิน และทราย

 • บทที่ 2 ไม้

 • บทที่ 3 ปูนซีเมนต์และคอนกรีต

 • บทที่ 4 โลหะ

 • บทที่ 5 เสาเข็มและฐานราก

 • บทที่ 6 วัสดุงานผนัง

 • บทที่ 7 สี

 • บทที่ 8 กระจก

 • บทที่ 9 วัสดุงานพื้น

 • บทที่ 10 วัสดุมุงหลังคา

 • บทที่ 11 ท่อและสุขภัณฑ์

 • บทที่ 12 ยางและพลาสติก

 • บทที่ 13 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม

 • ภาคผนวก ก. การแปลงค่าหน่วยต่างๆ

 • ภาคผนวก ข. ราคาวัสดุก่อสร้าง

 • บรรณานุกรม

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9745347493 (ปกอ่อน) 332 หน้า
  ขนาด: 185 x 256 x 15 มม.
  น้ำหนัก: 585 กรัม
  เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  เดือนปีที่พิมพ์: 2003
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน