0
วัสดุวิศวกรรม : Engineering Materials
ฉบับปรับปรุงและเพิ่มเติม เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วัสดุวิศวกรรม : Engineering Materials" เล่มนี้ เป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส.ทุกสาขา วิชาช่างอุตสาหกรรม และยังเป็นวิชาบังคับพื้นฐานสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ทุกแขนง เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยหัวข้อต่างๆ เช่น อะตอม โครงสร้างผลึก เฟสไดอะแกรม กลสมบัติและการทดสอบวัสดุ โลหะและอโลหะ การกัดกร่อน เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม โพลิเมอร์ เซรามิก วัสดุคอมโพสิต เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้พื้นฐานด้านวัสดุ และนำไปประยุกต์ใช้ในแต่ละสาขาวิชาต่อไป

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อะตอม
บทที่ 3 โครงสร้างของวัสดุ
บทที่ 4 เฟสไดอะแกรม
บทที่ 5 กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ
บทที่ 6 โลหะ
บทที่ 7 การกัดกร่อน
บทที่ 8 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม
บทที่ 9 โพลิเมอร์
บทที่ 10 เซรามิก
บทที่ 11 วัสดุคอมโพสิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163218988 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 15 มม.
น้ำหนัก: 595 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กวี หวังนิเวศน์กุล
เดือนปีที่พิมพ์: 2013
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน