0
วัสดุวิศวกรรม : Engineering Materials
เหมาะสำหรับนักศึกษา ปวส.ช่างอุตสาหกรรม และปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ที่สนใจทั่วไป
หนังสือ185.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "วัสดุวิศวกรรม" ซึ่งเป็นวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. ทุกสาขาวิชาช่าง ในเล่มได้ถ่ายทอดเนื้อหาอย่างละเอียด เป็นลำดับขั้นตอน ครอบคลุมตามหลักสูตรในระดับ ปวส.ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและครอบคลุมตามเนื้อหาวิชาตามที่สภาวิศวกรได้กำหนดไว้อย่างครบถ้วน พร้อมตัวอย่างหลากหลาย และแบบฝึกหัดให้ทบทวนความรู้ท้ายบท ซึ่งจะช่วยให้คุณเข้าใจเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 อะตอม
บทที่ 3 โครงสร้างของวัสดุ
บทที่ 4 เฟสไดอะแกรม
บทที่ 5 กลสมบัติวัสดุและการทดสอบ
บทที่ 6 โลหะ
บทที่ 7 การกัดกร่อน
บทที่ 8 เชื้อเพลิงและปิโตรเลียม
บทที่ 9 โพลิเมอร์
บทที่ 10 เซรามิก
บทที่ 11 วัสดุคอมโพสิต

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786163823212 (ปกอ่อน) 384 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 16 มม.
น้ำหนัก: 580 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์กวี หวังนิเวศน์กุล
เดือนปีที่พิมพ์: --/2015
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน