0
วางแผนการเงินและชีวิตให้รวย (อย่างบูรณาการ) (PDF)
การจัดการทางการเงินอย่างเป็น "องค์รวม"
ผู้เขียน เติมบุญ
หนังสือ89.10 บาท
e-books(PDF) ?70.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

ในปัจจุบัน คนส่วนใหญ่ยังไม่มีแนวทางในการจัดสรรเงินทองอย่างได้ผล แม้จะตระหนักดีกว่า "เงินทองต้องใส่ใจ" ก็ตาม ทั้งนี้เพราะสาเหตุหลายประการ อาทิ บางคนใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการหาเงิน ในขณะที่บางคนโฟกัสไปที่การคิดวิธีประหยัดอดออม หรืออาจจะมีบางคนี่มุ่งเน้นไปที่การทำเงินใงอกเงยจากเงินที่ตนเองมีอยู่ ยังมีคนจำนวนน้อยที่จะบูรณาการเอาองค์ประกอบเกี่ยวกับการจัดการทางการเงินเหล่านี้มาพิจารณาร่วมกันอย่างเป็น "องค์รวม" 

สารบัญ


สารบัญ

 • บทที่ 1 ความร่ำรวยเขาวัดกันที่ไหน

 • - คุณรวยแล้วหรือยัง

 • - สุขภาพทางการเงินของคุณดูได้จากอะไร

 • บทที่ 2 วางแผนการเงิน วางแผนชิวิต

 • - วางแผนทางการเงิน เริ่มต้นอย่างไร?

 • - บูรณาการวงจรการเงินเพื่อชีวิต

 • - รายรับหรือรายได้ (Income)

 • - รายจ่าย (Expenses)

 • บทที่ 3 บริหารเงินดี มีเงิเหลือ

 • - สภาพคล่องกับสภาพฝืด

 • - เงินสำรองสภาพคล่องส่วนบุคคล

 • บทที่ 4 การบริหารเงินสด เงินฝากออมทรัพย์และบัตรเครดิต

 • - เงินสด

 • - เงินฝากออมทรัพย์ใธนาคาร

 • บทที่ 5 สร้างวินัยทางการเงินด้วยการบันทึก

 • - หมวดค่าใช้จ่าย

 • - สมุดบัญชี 3 เล่ม

 • บทที่ 6 พีระมิดการลงทุน
  ฯลฯ

  รายละเอียดหนังสือ
  ISBN: 9786160807413 (PDF) 113 หน้า
  ชนิดกระดาษ: PDF
  สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
  สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน