0
วาดเส้นฝึกมือ ชุด ลีลามือ (ฉบับปรับปรุง)
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่อง กายวิภาคและโครงสร้างของมือ ขั้นตอนการวาดมือ ขั้นตอนการวาดมือที่ถือสิ่งของ ขั้นตอนการวาดมือประกอบกับสิ่งต่าง ๆ พร้อมภาพตัวอย่างกว่า 50 รูป
หนังสือ133.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือที่จะช่วยให้คุณวาดภาพ "มือ" ได้อย่างถูกต้องตามหลักกายวิภาคและหลักศิลปะ ด้วยเนื้อหาที่กระชับ อ่านง่าย โดยคุณจะได้เรียนรู้ตั้งแต่อุปกรณ์ที่ใช้วาด แสงและเงา การจัดฉากหลัง รวมถึงกายวิภาคและโครงสร้างของมือ ไม่ว่าจะเป็น กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเลือด และมือในลีลาต่างๆ ตลอดจนศึกษาขั้นตอนการวาดอย่างละเอียด ทั้งการวาดมือ การวาดมือถือสิ่งของ และการวาดมือประกอบกับสิ่งของต่างๆ โดยแต่ละรูปแบบของมือที่วาดนั้น จะมีภาพแสดงขั้นตอนการวาดอย่างเข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

- คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร... เขาเรียนอะไรกัน?
- การเตรียมความพร้อมสู่คณะมัณฑนศิลป์
- อุปกรณ์การวาดเส้น (Drawing Materials)
- แสงและเงา (Light & Shadow)
- ลักษณะเส้นรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวาดเส้น
- การวาดฉากหลัง (Back Ground Drawing)
- กายวิภาคและโครงสร้างของมือ (Anatomy And Structure)
- สัดส่วนและการวัด (Proportions And Measurements)
- มือที่แตกต่างกันระหว่างวัย (Hands And Age Differnces)
- ขั้นตอนการวาดภาพมือ
- ขั้นตอนการวาดภาพมือจับสิ่งของหรือมือถือของ 1
- ขั้นตอนการวาดภาพมือจับสิ่งของหรือมือถือของ 2
- ขั้นตอนการวาดภาพมือในลีลาต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164280892 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 255 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน