0
วาดเส้นฝึกมือ ชุด ลีลามือ (ฉบับสุดคุ้ม)
เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่อง กายวิภาคและโครงสร้างของมือ ขั้นตอนการวาดมือ ขั้นตอนการวาดมือที่ถือสิ่งของ ขั้นตอนการวาดมือประกอบกับสิ่งต่าง ๆ พร้อมภาพตัวอย่างกว่า 50 รูป
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "วาดเส้นฝึกมือ ชุด ลีลามือ (ฉบับสุดคุ้ม)" เล่มนี้ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยเรื่อง กายวิภาคและโครงสร้างของมือ อาทิ กระดูก กล้ามเนื้อ เส้นเลือด สัดส่วน และมือในลีลาต่าง ๆ ขั้นตอนการวาดมือ ขั้นตอนการวาดมือถือสิ่งของ ขั้นตอนการวาดมือประกอบกับสิ่งต่าง ๆ พร้อมภาพตัวอย่างกว่า 50 รูป โดยแต่ละรูปแบบของมือที่วาดนั้น จะมีภาพแสดงขั้นตอนการวาดอย่างเข้าใจง่าย ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

- คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร...เขาเรียนอะไรกัน?
- การเตรียมความพร้อมสู่คณะมัณฑนศิลป์
- อุปกรณ์การวาดเส้น (Drawing Materials)
- แสงและเงา (Light & Shadow)
- ลักษณะเส้นรูปแบบต่าง ๆ ที่ใช้ในงานวาดเส้น
- การวาดฉากหลัง (Back Ground Drawing)
- กายวิภาคและโครงสร้างของมือ (Anatomy And Structure)
- สัดส่วนและการวัด (Proportions And Measurements)
- มือที่แตกต่างกันระหว่างวัย (Hands And Age Differences)
- ขั้นตอนการวาดภาพมือ
- ขั้นตอนการวาดภาพมือจับสิ่งของหรือมือถือของ 1
- ขั้นตอนการวาดภาพมือจับสิ่งของหรือมือถือของ 2
- ขั้นตอนการวาดภาพมือในลีลาต่าง ๆ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164283053 (ปกอ่อน) 120 หน้า
ขนาด: 182 x 254 x 7 มม.
น้ำหนัก: 245 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 7/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน