0
วาดเส้น วาดทิวทัศน์ (ฉบับสุดคุ้ม)
เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอนวิชาวาดเส้น โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวาดภาพทิวทัศน์ (Landscape) เหมาะสำหรับ นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการงวาดเส้นภาพทิวทัศน์
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิชาวาดเส้น ซึ่งได้ดัดแปลงปรับปรุงมาจากเอกสารประกอบการสอน รายวิชาการวาดเส้นของผู้เขียน โดยเรียบเรียงและเพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับ การวาดภาพทิวทัศน์ (Landscape) พร้อมกันนี้ยังได้เพิ่มเนื้อหาที่คิดว่าจำเป็นต่อการเขียนภาพเพิ่มขึ้นไปอีก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาวาดเส้น ในหัวข้อภาพทิวทัศน์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยเพาะช่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ และเพื่อเป็นพื้นฐานความรู้ความเข้าใจแก่นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป สำหรับใช้เป็นแนวทางในการฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการวาดเส้นภาพทิวทัศน์

สารบัญ

1. ความรู้่ทั่วไปเกี่ยวกับการวาดเส้น
2. เทคนิคและวิธีการวาดเส้น
3. หลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการวาดเส้น
4. การวาดเส้นภาพทิวทัศน์
5. ปฏิบัติการวาดเส้นภาพทิวทัศน์

- ผลงานวาดเส้น วาดทิวทัศน์

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786164281936 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 206 x 282 x 11 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์วาดศิลป์, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน