0
วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น
เนื่องในฐานะที่เป็นวาทกรรม "การพัฒนา" ก็เป็นเพียงเทคนิควิทยาการของอำนาจแบบหนึ่ง ที่ประเทศมหาอำนาจตะวันตกคิดค้นขึ้นมาใช้
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น" เล่มนี้ จะสามารถช่วยให้คุณเห็นถึงภาพรวมว่าการที่เราจะเข้าใจการคลี่คลายขยายตัวของสังคมไทยที่มาถึงจุดนี้ได้นั้น ส่วนหนึ่งเรามีความจำเป็นต้องทำความเข้าใจกับสิ่งที่เรียกว่า กระบวนการพัฒนาประเทศไทย ที่เริ่มตั้งแต่ยุคหลังสังครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา นั่นคือ ความขัดแย้งและความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมไทยตั้งแต่การรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน พ.ศ. 2549 เป็นต้นมา ไม่สามารถเข้าใจได้ หากปราศจากซึ่งความเข้าใจในสิ่งที่เรียกว่า "การพัฒนา" ประเทศไทย

    เนื้อหาภายในเล่มแม้จะไม่ได้พูดถึงการพัฒนาของประเทศไทยโดยตรง แต่สิ่งต่าง ๆ ที่หนังสือเล่มนี้พูดถึงเกี่ยวกับการพัฒนา สามารถช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจสังคมไทยได้อย่างเป็นระบบเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ ความรู้ความเข้าใจที่ผู้อ่านจะได้รับจากหนังสือเล่มนี้คือ วิธีการวิเคราะห์การพัฒนาอีกแบบที่ไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจ แต่เป็นการวิเคราะห์การพัฒนาในฐานะที่เป็น "วาทกรรม (Discourse)" ซึ่งถือเป็นวิธีวิทยาที่สำคัญวิธีหนึ่งของสกุลความคิดที่โลกวิชาการภาษาอังกฤษเรียกว่า "หลังโครงสร้างนิยม (Poststructuralism)" 

สารบัญ

บทนำ การพัฒนาความเป็นอื่น : Introduction: Development and Otherness
บทที่ 1 วาทกรรมกับการพัฒนา : Chapter 1 Discourse and Development
บทที่ 2 การเมืองกับการศึกษาการพัฒนา : Chapter 2 Politics and the Study of Development
บทที่ 3 การเมืองแบบใหม่, ขบวนการเคลื่อนไหวทางสังรูปแบบใหม่ และวาทกรรมการพัฒนาชุดใหม่ : Chapter 3 New Politics, New Social Movements and Alternative Development Disccourse
บทที่ 4 พื้นที่กับการพัฒนา : Chapter 4 Space and Development
บทที่ 5 การเมืองของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : Chapter 5 The Politics of Nature and Environment
บทที่ 6 การเมืองเอกลักษณ์ในโลกยุคโลกาภิวัฒน์ : Chapter 6 Identity Politics in the Era of Globalization

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167801100 (ปกอ่อน) 430 หน้า
ขนาด: 146 x 210 x 22 มม.
น้ำหนัก: 520 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์วิภาษา, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน