0
วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์ (PDF)
อารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ในคำพูดของบุคคลในประวัติศาสตร์สามารถที่จะสะท้อนถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ สะท้อนถึงนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดอันจะนำไปสู่เหตุผลหรือต้นสายปลายเหตุของการกระทำ
หนังสือ251.75 บาท
e-books(PDF) ?209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "วาทะเจ้านาย เล่าประวัติศาสตร์" เล่มนี้ เป็นการนำเสนอเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ด้วยวิธีการนำข้อความหรือคำพูดที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์ ของเจ้านายบางพระองค์ มาเป็นหลักในการเล่าเรื่อง ซึ่งอารมณ์และความรู้สึกต่างๆ ในคำพูดของบุคคลในประวัติศาสตร์เหล่านั้น สามารถที่จะสะท้อนถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ สะท้อนถึงนิสัยใจคอ ความรู้สึกนึกคิดของผู้พูด อันจะนำไปสู่เหตุผลหรือต้นสายปลายเหตุของการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้น โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอารมณ์ ความคิดและความรู้สึกของบุคคลที่สามารถสร้างหรือเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ได้ อันได้แก่ผู้มีสิทธิ์และมีส่วนในการบริหารประเทศ คือ พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์บางพระองค์ นับเป็นหนังสือที่มีประโยชน์เป็นย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่ต้องการจะรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอย่างง่ายๆ สั้นๆ และเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงเหตุการณ์นั้นๆ

สารบัญ

- "--- นานไปใครไม่ใช่ลูกกู เข้ามาเป็นเจ้าของครอบครอง ขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุข---"
- "---เสนาบดีทุกวันนี้เหมือนควายที่หีบอ้อย---"
- "---วังหน้าทุกวันนี้สิ้นความคิด เหมือนผ่าอกมาให้เขาดูหมดแล้ว---"
- "---อย่าถือว่าเกิดมามีบุญ ต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรม---"
- "---เป็นเรื่องยากที่จะเอาใจเธอให้เธอมีความสุข---"
- "---ความไม่เข้าใจและความไม่เอาใจใส่ของราษฎร เราเห็นได้ถนัดเมื่อวันประกาศ---"
- "---ห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรี---"
- "---ชอบพัดลมไฟฟ้าหรือเปล่า---"
- "---หม่อมฉันเพียงกราบทูลขอให้ฝ่าบาทรักและซื่อสัตย์จริงใจต่อหม่อมฉัน---"
- "---ประเพณีหลายเมียซึ่งเป็นเรื่องที่น่ารังเกียจมาก---"
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522300019674 (PDF) 384 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์มติชน, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน