0
วารสารสำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 ม.ค.-มิ.ย. 2557
หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการของท่านอาจารย์หลายๆ มหาวิทยาลัย
ราคาพิเศษ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้เป็นการรวบรวมบทความพิเศษ บทความวิจัย และบทความวิชาการ ของอาจารย์ในหลายๆ มหาวิทยาลัย ว่าด้วยเรื่องราวของบุคคลที่ถูกเรียกว่าเป็น "รากหญ้า" ว่าหมายถึงอะไร มีบทบาททางสังคมอย่างไร ซึ่งหลากหลายข้อมูลในหนังสือเล่มนี้ จะช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับคุณได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทความพิเศษ
- "รากหญ้า:" ส่วนที่ถูกนับเพื่อที่จะไม่นับรวม / ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร

บทความวิจัย
- การมาบรรจบกันระหว่างนักคิดสายวัฒนธรรมชุมชน และสถาบันกษัตริย์ในการเมืองไทย ระหว่าง พ.ศ. 2524-2534 / ธิกานต์ ศรีนารา
- วิถีวัฒนธรรมอาเซียน : มาตรฐานโฮมสเตย์ด้านการท่องเที่ยวสำหรับประชาคมอาเซียน / พรพรรณ วีระปรียากูร

บทความวิชาการ
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบและช่องทางการค้าไทย-จีน : กรณีศึกษาอำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย / เด่นพงศ์ ศรีพัฒนะพิพัฒน์

บทความทั่วไป
- คน หรือ ควาย : ปฏิบัติการผ่านร่างกายของคนอีสานในนามคนเสื้อแดง / ฐิวารี วีรยะสบประสงค์
- เรื่องเล่าและความจริงจากหมู่บ้านในฝัน ประคตินคร ประเทศเนปาล / ภัทรภร ภู่ทอง
- "เหล้า" : บทบาทและความสัมพันธ์ของชุมชนปกาเกอะญอ ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย / ศิริรุ่ง ศรีสิทธิพิศาลภพ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 9785501446915 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 145 x 208 x 16 มม.
น้ำหนัก: 335 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษถนอมสายตา
สำนักพิมพ์สำนักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน